Wat doet Stichting AED De Kwakel? - Stichting AED De Kwakel

Ga naar de inhoud
 

Wat doet Stichting AED De Kwakel?

Stichting AED De Kwakel bestaat volledig uit vrijwilligers. Deze vrijwilligers worden ook wel burgerhulpverleners genoemd. Instructeurs van Stichting AED De Kwakel zorgen ervoor dat deze vrijwilligers voldoende getraind zijn om juist te kunnen handelen in geval van nood. De trainingen bestaan uit: letten op gevaar, veiligstellen van de werkplek, reanimatie, het bedienen van een AED, het omgaan met slachtoffers en omstanders, zowel om zelfstandig te werken als ook in teamverband, samenwerken met professionele hulpverleners en werken volgens vastgestelde protocollen.
Om een reanimatie en bijbehorende protocollen zo goed mogelijk te kunnen oefenen wordt er gebruik gemaakt van oefenpoppen en -AED’s. Ook worden er jaarlijks diverse oefenavonden gehouden en waarvan er een oefenavond georganiseerd is in samenwerking met de ambulancedienst en of brandweer.
Een groot deel van onze vrijwilligers zijn lid van EHBO-vereniging St. Vincentius uit De Kwakel. Maar er zijn ook verpleegkundigen, doktersassistenten, BHV-ers en burgers met een geldig NRR reanimatie certificaat bij ons aangemeld.
Als gewone burgerhulpverlener uit De Kwakel kunnen wij meestal als eerste ter plaatse zijn. U kunt onze vrijwilligers herkennen aan een hesje van Stichting AED De Kwakel. Het kan natuurlijk ook eens voorkomen dat ze deze juist niet bij zich hebben op moment van de melding.

112 daar red jelevens mee
Hoe gaat het nu te werk? In geval van een reanimatiemelding bij 112 met een inzet locatie in De Kwakel, gaat er behalve een melding naar de hulpdiensten, ook een melding naar de pagers (piepers) van de vrijwilligers. Vanaf 1 februari 2016 zijn voor er de vrijwilligers nog twee extra oproep mogelijkheden bijgekomen; via SMS en via de app van HarstslagNu. De vrijwilligers die redelijk dicht in de buurt zijn nemen indien mogelijk een AED mee en gaan naar de gemelde inzet locatie. Meestal zijn wij als eerste ter plaatse en starten dus de reanimatie op. Binnen afzienbare tijd worden wij versterkt door de hulpdiensten. Dit betekent niet dat wij het reanimeren dan stopppen. We stoppen pas, als de ambulancedienst de volledige controlle heeft overgenomen en de patiënt klaar is om vervoerd te worden of dat de ambulance verpleegkundige zegt dat we kunnen stoppen met reanimeren omdat het geen zin meer heeft.
Brandweermensen en politiefunctionarissen zullen tijdens de reanimatie waar nodig ook assisteren; Laat het duidelijk zijn dat voor een goede reanimatie het belangrijk is om elke 2 minuten van reanimerende hulpverlener te wisselen. Dit wisselen van hulpverleners kunnen zowel met vrijwilligers als met de mensen van de profesionele hulpdiensten zijn.
Omdat een inzet voor de vrijwilligers ook zeer inspannend en stressvol  kan zijn, wordt er na elke inzet met elkaar gepraat over de opgedane ervaringen waarbij ook Brandweermensen aanwezig kunnen zijn.. Afhankelijk van het soort inzet, zal dit vervolgd worden door gesprekken met ons nazorgteam.


oefenpop voor reanimatie
Defitech AED
Wat is een AED precies?
Best een aanzienlijk deel van alles wat ‘hartstilstand’ wordt genoemd, betreft eigenlijk een fibrillerend hart; ofwel, het hart klopt niet meer in het goede ritme. Het apparaat is in staat een fibrillerend hart d.m.v. een elektrische schok weer in een normaal ritme te dwingen.
De AED bevat een batterij met condensator en 2 elektroden die contact moeten maken met het lichaam. Een goed aangesloten AED kan vervolgens de zeer lage elektrische spanningen afkomstig van het hart (die er nog zijn bij fibrillatie), detecteren en beoordelen. Op grond van die meting zal het apparaat bepalen of toediening van een schok wenselijk is. Alleen als de AED gemeten heeft dat het wenselijk is, kan er ook daadwerkelijk ‘geschokt’ worden. Er kan dus nooit een schok worden afgegeven bij een goed functionerend hart!
Nadat een AED is aangesloten op een patiënt, worden alle gegevens van die reanimatie opgeslagen. Na een reanimatie inzet kan deze opgeslagen informatie worden uitgelezen door de ambulancedienst. Deze gegevens worden gebruikt bij verdere behandeling van de patiënt.
Niet-reanimeren verklaringen

De niet-reanimerenpenning
De NVVE heeft een niet-reanimerenpenning ontwikkeld.
De niet-reanimerenpenning (zie afbeelding) is voorzien van pasfoto, handtekening, naam en geboortedatum. De niet-reanimerenpenning is van aluminium met een kunststof coating en heeft een afmeting van 5x3 cm (hxb).
Niet-reanimeren verklaringen
Tegenwoordig kunnen er ook handgeschreven en ondertekende niet-reanimatie verklaringen aanwezig zijn. Hierbij geldt dat deze wel te herleiden moet zijn naar de persoon die deze verklaring heeft afgegeven. Een niet-reanimeren tatoeage op het lichaam van het betrokken persoon geld ook als een niet-reanimeren verklaring.
Niet aktief zoeken
De vrijwilligers zullen niet aktief gaan zoeken naar een van deze niet-reanimatie verklaringen om te voorkomen dat het tijdsverlies ervan eventuele nadelige gevolgen kan hebben voor het betrokken persoon.
Wanneer niet starten, stoppen of doorgaan met reanimeren
Niet starten
Als een van deze verklaringen voor het starten van de reanimatie wordt aangetroffen door de vrijwilligers, dan zullen zij dit respecteren en de reanimatie niet opstarten.  
Stoppen of doorgaan
Als de reanimatie gaande is en er wordt alsnog een van de niet-reanimatie verklaringen aangetroffen, dan mogen de vrijwilligers stoppen met het reanimeren, maar zij mogen ook doorgaan met het reanimeren waarbij de beslissing om te stoppen aan de gearriveerde ambulancedienst wordt overlaten.

Niet reanimeren penning
 Stichting AED De kwakel is partner van HartslagNu  
Terug naar de inhoud