Financiële Informatie pagina - Stichting AED De Kwakel

Ga naar de inhoud
 

Financiële Informatie pagina

Financiën
Financiën

Jaarverslag Financiële Administratie Stichting AED De Kwakel
Voor een overzicht van ons Jaarverslag klik hier

ANBI Informatie

Doelstelling ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)
Omschrijving van het doel van Stichting AED De Kwakel als ANBI instelling:
In De Kwakel de overlevingskans bij hartstilstand vergroten door middel van het opzetten en continueren van een gebied met zes-minuten-zones, waarbij in elke zone AED en reanimatie hulpverlening toegepast kan worden door daartoe opgeleide en getrainde burgerhulpverleners.

Beleidsplan 2022/2023 en uitgevoerde activiteiten 2021/2022

De doelstellingen van stichting AED De Kwakel zijn:
 
  • 6 minuten zone inrichten (en te onderhouden)
    Het indelen van de Kwakel in 6 minutenzones met daarbij het plaatsen van een AED in elke zone.
  • starten met reanimeren binnen 6 minuten (en liefst sneller)
    Een doelstelling is ook om binnen de 6 minuten te kunnen starten met een reanimatie door opgeleide vrijwilligers.
De Kwakel is verdeeld in 6 minuten zones (3 stuks) en er zijn AED kasten met een AED geplaatst.
Om de kwaliteit van het reanimeren op een hoog peil te houden zijn er per jaar 4 tot 6 oefenavonden gepland.
Dit jaar konden de oefenavonden geen doorgang vinden i.v.m. de Landelijke Corona maatregelen waardoor wij niet op een veilige manier met onze vrijwilligers konden oefenen.

Wat doet de Stichting AED De Kwakel voor het algemeen belang binnen de gemeenschap?
De vrijwilliger rukken uit als voorpost naar een reanimatie melding welke worden ontvangen via het alarmeringssysteem van HartslagNu of door een directe pager aansturing via Meldkamer 112 (Amsterdam).
De vrijwilligers starten indien nodig de reanimatie en de daarbij behorende protocollen en gaan door totdat de gearriveerde professionele hulpverleners de zorg voor de patiënt overnemen en /of ons zeggen te stoppen..
om deze protocollen te oefenen worden er oefenavonden gepland voor de vrijwilliger en sommige in samenwerking met de ambulance dienst, brandweer en of politie.

Hoe komt Stichting AED De Kwakel aan inkomsten:
Stichting AED verkrijgt zijn inkomsten door giften en sponsoring.
De giften komen van mensen die onze stichting een vrijwillige bijdrage doen toekomen.
De sponsoring bestaat uit aanvragen van materialen zogenoemde sponsor projecten voor de aanschaf van een AED of AED kasten, pagers, lesmateriaal en andere benodigdheden Deze sponsorprojecten worden ingediend bij organisaties zoals de Rabobank, Schipholfonds en overige fondsen, die geld schenken voor het algemeen belang. Hierbij hebben wij het streven om alleen een beroep te doen op deze sponsor projecten indien wij iets nodig hebben. Hierdoor zorgen we er dan ook voor dat er andere vrijwilliger organisaties ook aanvraag kunnen doen.

Hoe worden de inkomsten uitgegeven:
De sponsor inkomsten hebben een vast doel bij de aanvraag al en daarvan wordt het materiaal /dienst betaald waarvoor wij de aanvraag van het project hebben ingediend.
De giften en donaties worden gebruikt voor het organiseren van lesavonden, trainingsmaterialen, de betalingen voor de erkende NRR certificaten en het onderhoud van de AED's en de AED kasten in de 6 minuten zones.

Beloningen en salarissen:
Stichting AED De Kwakel bestaat uit vrijwilligers.
Stichting AED De Kwakel keert geen salarissen, bonussen en/of andere beloningen uit aan de vrijwillige en/of de vrijwillige bestuurders.

Activiteiten verslag seizoen 2021/2022 en tussen overzicht huidige seizoen 2022/2023
In 2021 zijn er 3 lesavonden geweest en in 2022 totaal 4 lesavonden
Er zijn in het seizoen 2021/2022  in totaal een 4 tal reanimatie uitrukken geweest.
In het huidige seizoen 2022/2023 zijn er 3 oefenavonden gepland en tot nu toe 4 reanimatie uitrukken geweest.
De samenstelling van het bestuur van Stichting AED De Kwakel:
Het bestuur van Stichting AED De Kwakel bestaat uit vrijwilligers welke belangeloos hun taken uitvoeren.
Op dit moment bestaat het bestuur uit 4 bestuurders. zie onderstaande link
Deze bestuursleden zijn ook bij geschreven in het stichtingen register van de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder dosiernummer: 53766997.

 Stichting AED De kwakel is partner van HartslagNu  
Terug naar de inhoud