Disclaimer - Stichting AED De Kwakel

Ga naar de inhoud
 

Disclaimer

Deze internetsite wordt u aangeboden door Stichting AED De Kwakel.
De inhoud van de site is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. De Stichting AED De Kwakel zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op deze site, maar geeft dit aangaande geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid.
Stichting AED De Kwakel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw bezoek (of het niet kunnen verkrijgen van toegang) tot www.Stichting-AED-De-Kwakel.com, of uit het afgaan op informatie die op de site wordt verstrekt.
Bepaalde hyperlinks in onze site, brengen u naar sites van derden, waarbij Stichting AED De Kwakel geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de daar aangeboden informatie.
Gegevens, suggesties, ideeën en materialen die u aan Stichting AED De Kwakel toestuurt (al dan niet per e-mail of andere wegen) zijn in principe niet-confidentieel en mogen door Stichting AED De Kwakel vrij en zonder uw toestemming worden gebruikt of gereproduceerd. Het is Stichting AED De Kwakel daarbij toegestaan om de door u voorgestelde ideeën, concepten, kennis en technieken naar eigen inzicht te gebruiken. Een uitzondering hierop vormen de gegevens van persoonlijke aard (zoals naam- en adresgegevens). Deze worden vertrouwelijk behandeld, en niet voor derden beschikbaar gesteld.
Alle gegevens die u stuurt naar of via www.Stichting-AED-De-Kwakel.com dienen juist en rechtsgeldig te zijn, en mogen geen inbreuk maken op de rechten van derden.
Stichting AED De Kwakel behoudt zich alle rechten, waaronder de rechten van intellectuele eigendom, met betrekking tot via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s) voor. Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting AED De Kwakel. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden (mits wij daar de mogelijkheid hebben geboden) voor uw eigen persoonlijk gebruik.
Stichting AED De Kwakel behoudt zich het recht voor om de inhoud van de site en de tekst van deze disclaimer op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

 Stichting AED De kwakel is partner van HartslagNu  
Terug naar de inhoud