Nieuws van Stichting AED De Kwakel - Stichting AED De Kwakel

Ga naar de inhoud
 

Vervolg ontwikkelingen

Stichting AED De Kwakel
Gepubliceerd door Het Bestuur in Hartslag Nu · 5 februari 2016
Wijzigingen Burger hulpverlening bij reanimatie inzetten.

Regionale Ambulance Voorzieningen:
Door een samenvoeging van verschillende burger hulpverleningsorganisatie door de Regionale Ambulance Voorzieningen in Nederland (RAV) is Stichting Hartslag nu voor Nederland (Hartslag Nu) opgericht. De RAV’s hopen hier mee de aanzet te hebben gegeven voor een landelijke dekking van 1 Burger hulpverleningsorganisatie met een landelijk meldsysteem. Deze nieuwe stichting is een samenwerkingsverband aangegaan met de Nederlandse Hartstichting.

Stichting AED De Kwakel & Ambulance Amsterdam:
Stichting AED de Kwakel heeft een samenwerkingsverband met Ambulance Amsterdam, welke Burger Harthulp had opgericht. Doordat Ambulance Amsterdam onderdeel uitmaakt van de RAV Noord Holland heeft haar directie besloten om Burger Harthulp over te laten gaan in Hartslag Nu.
Voor de vrijwilligers van Stichting AED De Kwakel wijzigt er weinig omdat deze  vooralsnog gebruik maken van Pagers. De vrijwilligers moeten wel inloggen op het nieuwe account bij HartslagNu.nl om hun gegevens te completeren.  Onze Vrijwilligers hebben hier inmiddels een schrijven van ontvangen.

Nieuw:
Nieuw is dat er een leeftijdsgrens is gesteld vanaf 18 jaar. Vrijwilligers die jonger zijn dan 18 jaar worden niet opgeroepen. Ook zal het oproepsysteem (SMS & HartslagNu app) de vrijwilligers niet oproepen als zij niet in het bezit zijn van een geldig certificaat volgens de NRR normen.

Alarmering:
Voor de vrijwilligers van onze Stichting bestaat de alarmering in het vervolg uit de drie volgende mogelijkheden, namelijk via de Pager, SMS & HartslagNu app. Waarbij wij moeten melden dat het systeem die de berichten via SMS en de Hartslag Nu App verstuurt, een selectie maak op basis van een 6 minuten zone rondom het adres van de inzet. Deze zone is gelijk aan een straal van 1,5 KM. Hierbij is geografisch rekening gehouden met eventuele snelwegen, provinciale wegen, rivieren, kanalen en bosrijke gebieden.
Om alles goed op papier te krijgen zullen Ambulance Amsterdam de convenanten met de al bestaande AED stichtingen en AED groepen wijzigen ten aanzien van de samenwerking met Hartslag Nu in plaats van Burger Harthulp.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Stichting AED De Kwakel
 Stichting AED De kwakel is partner van HartslagNu  
Terug naar de inhoud