Nieuws van Stichting AED De Kwakel - Stichting AED De Kwakel

Ga naar de inhoud
 

Verslag ondertekening convenant

Stichting AED De Kwakel
Gepubliceerd door Richard van Zanten in Mededelingen · 22 maart 2014

Op 20 maart hebben verschillende AED stichtingen een convenant ondertekend met Ambulance Amsterdam. In dit convenant zijn een aantal afspraken gemaakt waarmee de samenwerking bij reanimaties door burger hulpverleners waaronder de Stichting AED de Kwakel onder valt officieel is vastgelegd en gereguleerd.
De ondertekening heeft plaatsgevonden in het bijzijn van o.a. Dr. Ruud Koster (AMC), Drs. J. Pierik (Directeur Ambulance Amsterdam), Stichting AED Westeinder, Stichting AED Uithoorn, EHBO Volendam en nog een aantal andere vrijwilligers organisaties.
De avond begon met de welkomst woorden van de heer André Raven. Dr. Ruud koster gaf daarna een overzicht en de cijfers die tot nu toe zijn verzamelt en waaruit blijkt dat door dit soort initiatieven het aantal overlevende van reanimaties in combinatie met AED gebruik enorm is gestegen. Ook kwam naar voren dat de ambulance dienst gemiddeld 10 minuten nodig heeft om terplaatse te komen en dat de brandweer er gemiddeld 7,5 minuten nodig heeft. De tijd die de AED stichtingen nodig hebben ligt op 7 minuten, maar daar zijn NIET de cijfers van de “Pager” Stichtingen in meegenomen.
Hier zijn volgens Ruud Koster wel cijfers van bekent, maar kunnen nog niet genoemd worden omdat er nog geen goede verzamel methode beschikbaar is om dit te vertalen naar de “pager” groepen. Arrest is hier wel mee bezig. Verder komt uit zijn verhaal wel naar voren dat we ook de mensen die een eigen AED hebben te attenderen op arrest voor het uitlezen van hun AED na het gebruik ervan. Hiermee wordt er dan meer informatie verkregen voor het onderzoek met betrekking op de bijdrage van het AED gebruik in het algemeen.  
Na Dr. Koster was de Medisch Manager Ambulance Zorg, als verantwoordelijke van Ambulance Amsterdam aan het woord. Zij vertelde dat dit een hele stap vooruit is en dat het erg belangrijk blijft dat de samenwerking en trainingen verzorgd worden. Wij zullen regelmatig bij elkaar moeten komen om wijzigingen in de zorgverlening en protocollen met elkaar te delen en af te stemmen. Ook vertelde zij dat wij niet bij alle reanimaties zullen worden ingezet. Dit zijn de reanimatie die vallen onder de categorieën: traumatisch (ernstige ongevallen, schiet en steek situaties) pasgeboren baby’s, zelfdoding en reanimaties op autosnelwegen.
Hierna was het woord aan de heer Pierik, die als directeur van Ambulance Amsterdam ook nog een keer vertelde hoe trots hij was op de project manager en de Stichtingen en dat het nu allemaal officieel geregeld is en dat na ondertekening het project niet als voltooid moet worden beschouwd, maar als het begin van een goede en hopelijk prettige samenwerking waarbij we allemaal bezig blijven om de kennis en samenwerking te blijven monitoren en waar nodig te verbeteren met als inzet het gezamenlijk verlenen van een verantwoorde zorg bij een reanimatie.
Hierna volgde de ondertekening en was er een rondleiding door de garage van Ambulance Amsterdam waarbij verschillende auto’s aanwezig waren, die de aanwezige mensen mochten bezichtigen. Het geheel werd afgesloten met een hapje en een drankje.
Hiermee is de samenwerking tussen AED Stichting De Kwakel en Ambulance Amsterdam een feit geworden. Stichting AED De kwakel is partner van HartslagNu  
Terug naar de inhoud